Zarząd oddziału Bełchatów przypomina, że termin składania spisów gołębi młodych upływa 25 lipca. Spisy należy wypełniać na formularzu dostępnym w zakładce "Dokumenty" wydrukowanym dwustronnie, spisy oddajemy w trzech egzemplarzach (całość 1 kopia) oraz gołębie do MP w pozycji od nr 1 do 40 (pierwsza strona - 2 kopie) Przy sporządzaniu spisów należy pamiętać o chronologicznym wpisywaniu numerów obrączek od najniższych do najwyższych.

PZHGP Oddział Belchatów  0273                                                                                                                                                                                    www.pzhgpbelchatow.pl